Polityka prywatności

Money Guru jest zarejestrowaną nazwą handlową Monevo Limited, która jest Autoryzowanym Przedstawicielem Quint Group Limited, jest wpisana do Rejestru Usług Finansowych (Financial Services Register) pod numerem: 723672. Quint Group Limited jest upoważniona i regulowana przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority) oraz została wpisana do Rejestru Usług Finansowych pod numerem: 669450. Monevo Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii (numer spółki w rejestrze spółek: 06511345). Adres siedziby Spółki: Oxford House, Oxford Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 8HS, Wielka Brytania. Działa na podstawie licencji udzielonej przez Biuro Rzecznika Informacji (Information Commissioners Office) i jest zarejestrowana pod numerem Z1498441.

W Monevo Limited mamy świadomość tego, jak ważna jest Twoja prywatność. W związku z powyższym wprowadziliśmy środki, które zapewnią, że wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z uznanymi standardami prawidłowego zarządzania informacjami. Ponadto, będą one również przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (Data Protection Act 1998), jak również zgodnie z przepisami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Mając na uwadze powyższe oświadczenie, poniżej wskazane są szczegóły dotyczące rodzaju informacji o Tobie, które Monevo Limited może przetwarzać, sposobu ich pozyskania, ich przetwarzania, jak również tego, w jaki sposób chroniona będzie Twoja prywatność.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monevo Limited, zarejestrowana w Anglii I Walii pod numerem: 06511345, z siedzibą w Macclesfield pod adresem: Oxford House, Oxford Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 8HS, Wielka Brytania, posiadająca licencję udzieloną przez Biuro Rzecznika Informacji (Information Commissioners Office) i zarejestrowana pod numerem Z1498441.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Monevo Limited zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności. W razie zmiany tych postanowień zaktualizowana wersja zostanie udostępniona na niniejszej stronie internetowej. Aktualna wersja polityki prywatności pochodzi z 28 lipca 2015 r. Uprzejmie prosimy o regularne odwiedzanie niniejszej strony internetowej celem upewnienia się, że jesteś zaznajomiony/-a z aktualnymi postanowieniami w zakresie polityki prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

Kontakt

W razie niezłożenia wobec Monevo Limited odmiennego oświadczenia, pożyczkodawcy, podmioty trzecie oraz pozostali pośrednicy (proszę również zapoznać się z postanowieniami sekcji „Sposoby przekazywania informacji”) mogą się z Tobą kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, drogą sms-ową, jak również za pośrednictwem automatycznie nagranych wiadomości i faxu.

Jak możesz się z nami skontaktować

Jeżeli zechcesz się skontaktować z nami telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonów dostępnych na naszej stronie internetowej lub w naszych materiałach reklamowych, rozmowa może być nagrywana dla celów szkoleniowych, podniesienia jakości naszych usług, jak również dla celów nadzoru. Szczycimy się kompleksową obsługą naszych klientów i w związku z tym staramy się cały czas podwyższać oraz kontrolować jakość naszych usług. Pozostałe środki kontaktu z nami, takie jak poczta elektroniczna lub komunikacja za pośrednictwem naszej strony internetowej będą obsługiwane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli postanowienia niniejszej polityki nie stanowią inaczej.

Sposoby przekazywania informacji

Możemy kontaktować się z Tobą w celu udzielenia informacji odnośnie ofert dotyczących naszych produktów czy usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Kontakt ten odbywać się będzie drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms-ów, automatycznie nagranych wiadomości oraz faxu. Również inne podmioty, z którymi podzieliliśmy się informacjami, mogą się z Tobą kontaktować. Każda informacja, która została przekazana innemu podmiotowi, została przekazana z zachowaniem zasad poufności oraz w ściśle określonym celu. Podmioty te mogą korzystać z tych samych środków komunikacji, które opisane zostały powyżej. Mogą one również kontaktować się z Tobą, kiedy nie będziemy mogli zaoferować Tobie odpowiedniej pożyczki. Wynika to z faktu, że podmioty te mogą zaoferować produkt bądź usługę, które będą odpowiadać Twoim potrzebom. W takim przypadku, podmioty trzecie przekażą Twoje dane pożyczkodawcy, który może wymagać dokładniejszego zbadania zdolności kredytowej. Podczas gdy pożyczkodawca bądź podmiot trzeci będą się z Tobą kontaktować w celu potwierdzenia udanego złożenia wniosku kredytowego, proszę pamiętaj, że posiadają oni swoje własne regulacje w zakresie polityki prywatności, w związku z czym zalecamy, abyś zapoznał się z ich treścią. W czasie składania wniosku zostaniesz poproszony/-a o zgodę na wykorzystywanie przez nich Twoich danych.

Pozyskiwanie danych oraz informacji

Wejście oraz przeglądanie naszej strony internetowej jest bezpłatne, nie będziesz ponadto zobowiązany/-a przy tym do podawania jakichkolwiek informacji czy danych. Prosimy jednak, abyś zapoznał/-a się z działem dotyczącym „Polityki Cookies” znajdującym się w treści niniejszej polityki prywatności.
Informacje i dane, które mogą być od Ciebie zbierane, obejmują:
Imię I nazwisko
Adres zamieszkania
Status mieszkalny
Data urodzenia
Numer PESEL
Seria i numer dokumentu tożsamości
Adres e-mail (jeżeli dotyczy)
Numer telefonu (domowy, komórkowy, służbowy)
Informacje dotyczące dochodów
Informacje dotyczące rachunków bankowych
Twoja aktywność na naszej stronie internetowej zostanie wykorzystana w celu sprawdzenia, które działy naszej strony internetowej są najpopularniejsze, a które cieszą się najmniejszą popularnością (proszę zapoznać się również z działem dotyczącym “Polityki Cookies”).
W sytuacji, gdy dokonasz rejestracji na naszej stronie internetowej, wyślsz pytanie dotyczące naszych usług bądź wyślesz wiadomość e-mail na adres info@moneyguru.com.pl, możemy poprosić Cię również o podanie wskazanych wyżej danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Możemy również otrzymać Twoje informacje dane osobowe od podmiotów trzecich, co pozwoli nam dotrzeć z naszą ofertą do klientów, którzy wyrazili zainteresowanie naszymi produktami bądź usługami. Każda informacje czy dane otrzymane za pośrednictwem podmiotów trzecich są sprawdzane co do ich dokładności, ponadto dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzić Twoje dane podczas bezpośredniego kontaktu z Tobą.

Gwarancja aktualności danych

Odpowiedzialność za to, że wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które posiadamy, są aktualne i poprawne, spoczywa na Tobie. Jeżeli chcesz dokonać aktualizacji jakichkolwiek informacji, bardzo prosimy o jak najszybszy kontakt, abyśmy mieli pewność, że Twoje dane są poprawne. Jeżeli chcesz dokonać dokonać aktualizacji swoich preferencji, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym Dyrektorem ds. Zgodności (dane kontaktowe dostępne są poniżej w dziale „Kontakt”).

W jaki sposób używamy Twoich Danych Osobistych

Informacje zbierane przez Monevo Limited będą rejestrowane elektronicznie i mogą być używane w następujący sposób:
Weryfikacja tożsamości klientów oraz umożliwienie nam rozpoznania I przetworzenia wniosku o pożyczkę lub inne produkty albo usługi.
Wykorzystanie poszczególnych informacji dla wewnętrznych celów statystycznych (włączając w to analizę rynku i produktów).
Wykrywanie, zapobieganie oraz badanie istniejących bądź potencjalnych oszustw bądź działań z nimi powiązanych.
Spełnianie potrzeb naszych klientów w zakresie rozwijania, zarządzania czy oferowanych produktów i usług, jak również kontakt z klientami w zakresie produktów i usług, które mogą Cię zainteresować lub określić potrzeby odnośnie innych produktów oraz usług, którymi mogą być zainteresowani nasi klienci.
Kontakt z Tobą w związku z Twoim zapytaniem.
Aktualizacja naszej strony internetowej w celu sprostania wymaganiom naszych klientów w przyszłości.
umożliwienie Monevo Limited zarządzania oraz obsługi Twojego konta.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w Zjednoczonym Królestwie oraz w Polsce. Jako że część oddziałów wchodzących w skład naszej grupy posiada siedziby poza Zjednoczonym Królestwem oraz Polską, istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy wykorzystywać Twoje dane poza terytorium Zjednoczonego Królestwa oraz Polski. Jeżeli będziemy przetwarzać Twoje dane poza terytorium Zjednoczonego Królestwa oraz Polski, pragniemy Cię zapewnić, że ustanowione zostały odpowiednie procedury bezpieczeństwa dla odpowiedniej ochrony Twojej danych.

Czy przekazujemy informacje o Tobie podmiotom trzecim?

Tak, możemy podzielić się informacjami dotyczącymi Ciebie z naszymi oddziałami oraz partnerami, którzy mogą przetwarzać dane osobowe, które nam przekazałeś/-aś. Niemniej jednak, odbędzie się to jedynie dla celów określonych w treści niniejszej polityki prywatności.

W uzupełnieniu powyższej informacji informujemy, że możemy również, okazyjnie, przekazywać Twoje dane podmiotom, które nie są częścią naszej grupy. W takiej sytuacji będziemy jednak wymagać Twojej uprzedniej zgody. Informacje te mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem uzyskania uprzednio Twojej zgody na piśmie. Zapewniamy jednak, że Twoje dane osobowe są chronione na poziomie zgodnym z postanowieniami brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (UK Data Protection Act 1998) oraz polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom trzecim, osoby te zostaną odpowiednio przeszkolone oraz zapoznane z wymaganiami w zakresie ochrony Twoich danych. Podmioty trzecie, z którymi współpracujemy, również posiadają swoje odrębne polityki prywatności, stąd też rekomendujemy, abyś się z nimi zapoznał/-a.

Jeżeli udostępniamy Twoje dane podmiotom spoza naszej grupy, ma to miejsce z następujących powodów:

Pomoc w znalezieniu dla Ciebie odpowiedniej oferty pożyczki. Jako, że działamy jako pośrednik finansowy, nasze usługi są często oferowane wspólnie z naszymi partnerami. W celu znalezienia dla Ciebie odpowiedniej usługi bądź produktu może się okazać, że niezbędne będzie przekazanie naszym partnerom Twoich danych w celu udzielenia odpowiedniej pomocy.
Twoje informacje będą niezbędne dla naszych pracowników oraz pełnomocników realizujących usługi w naszym imieniu.
Jeżeli chcesz być na bieżąco ze szczegółami naszych specjalnych ofert oraz promocji, odpowiednie instrukcje znajdziesz w dziale „Sposoby przekazywania informacji”.

W celu ochrony naszych interesów jak również interesów naszej grupy oraz spółek stowarzyszonych oraz innych podmiotów. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim w sytuacjach, w których naszym zdaniem jest to niezbędne dla postępowania zgodnie z prawem lub w celu ochrony praw naszych bądź osób trzecich, ochrony własności bądź względów bezpieczeństwa. Możemy dokonać przekazania danych podmiotom trzecim, tj. organom porządku publicznego, organom nadzorującym lub pożyczkodawcom, jeżeli ma to na celu ochronić nas przed oszustwem lub w celu działania zgodnego z przepisami dotyczącymi zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz przepisami dotyczącymi zapobieganiu finansowaniu terroryzmu.
W sytuacji, w której nasza firma zmieni właściciela lub udziały zostaną zbyte, nowi właściciele mogą wymagać dostępu do Twoich danych w celu kontynuowania działalności oraz sprawnego zarządzania firmą. Ma to na celu ochronę udziałowców oraz innych spółek, z którymi zostały zawarte umowy dotyczące przekazywania danych.

Poufność I bezpieczeństwo

Monevo Limited ma świadomość znaczenia aspektu poufności i bezpieczeństwa przy przechowywaniu danych. W związku z tym wprowadziliśmy w życie specjalne zasady, środki oraz technologie, jak również wprowadziliśmy w życie reguły bezpieczeństwa, które zapewnią, że Twoje dane są odpowiednio chronione. Czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby skutecznie chronić Twoje dane, ale wciąż istnieją pewne zagrożenia, zwłaszcza w trakcie wprowadzania Twoich danych do sieci, o czym chcemy Cię uświadomić. Chcemy również Cię zapewnić, że każdy z podmiotów trzecich, któremu przekazujemy Twoje dane, jest umownie zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa oraz integralności Twoich danych pozwalających na ujawnienie tożsamości. Niemniej, wszelkich poufnych informacji będziemy żądać od Cebie jedynie w ściśle określonych przypadkach, w związku z czym prosimy Cię o powstrzymanie się od wprowadzania do systemu danych poufnych, jeżeli nie zostaniesz o to wyraźnie poproszony-a. Prosimy, abyś miał/-a na uwadze, że pomimo iż Monevo Limited przedsięwziął wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, bezpieczeństwo danych lub ich transmisji nie jest zagwarantowane. W związku z tym Monevo Limited nie może i nie odpowiada, nie zapewnia i nie gwarantuje kompletnego bezpieczeństwa przechowywania danych oraz ich transmisji. Korzystając z niniejszej strony internetowej, jak również korzystając z usług Monevo Limited, co wymaga przechowywania oraz transmisji danych, robisz to na własne ryzyko.

Czy masz dostęp do danych, które o Tobie posiadamy

Tak, raz na pół roku masz prawo zwrócić się o dostęp do informacji, które posiadamy o Tobie oraz zażądać sprostowania tych danych osobowych. Jeżeli zwrócisz się do nas o udzielenie tych informacji, będziemy wymagać, abyś wystąpił z odpowiednim wnioskiem na piśmie. Jeżeli zażądasz informacji z pozostałych podmiotów wewnątrz naszej grupy, będziesz musiał zwrócić się do każdego z nich osobno na piśmie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres, na jaki przechowywane są Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu zostały nam one przez Ciebie przekazane. Proszę zapoznać się z poniższymi przykładami:

Jeżeli zażądasz, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą w celach reklamowych bądź marketingowych, możemy potrzebować przechowywać Twoje dane w dalszym ciągu w celu zastosowania się do Twojego żądania.
Dane są ponadto przechowywane w związku z wszelkimi transakcjami przeprowadzonymi za pośrednictwem naszej strony internetowej. Będą one przechowywane przez okres co najmniej 6 lat, który rozpocznie bieg w dniu zakończenia współpracy. Jesteśmy do tego zobowiązani w celu zapewnienia, iż będziemy w stanie odnieść się do wniesionych reklamacji bądź powstałych sporów. Twoje dane będą przechowywane, ale jedynie dla celów dowodowych, nadzorczych, kontrolnych oraz związanych z odpowiedzialnością zawodową.
W celu świadczenia naszych usług będziemy potrzebowali przechowywać Twoje dane przez okres, w którym świadczone będą te usługi.
Inne powody przechowywania Twoich danych to prawne wymogi związane z prowadzeniem działalności, niezbędne dla działania zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzystanie z linków do innych stron internetowych

Możemy Tobie udostępniać za pośrednictwem naszej strony internetowej linki do innych stron internetowych. W takich wypadkach nie bierzemy jednak odpowiedzialności za politykę prywatności prowadzoną na tych stronach, gdyż posiadają one swoją odrębną politykę prywatności. Powyższe ma również zastosowanie w stosunku do zawartości takiej strony, realizowanych praktyk, jak również oferowanych tam usług oraz produktów.

Przetwarzanie informacji poufnych

Jeżeli zajdzie potrzeba przetwarzania Twoich danych wrażliwych, poinformujemy Cię o tym fakcie oraz poprosimy o udzielenie uprzedniej pisemnej zgody na takie działanie. Dane wrażliwe dotyczące naszych klientów na podstawie polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych obejmują:

Dane o stanie zdrowia oraz o kodzie genetycznym
Pochodzenie rasowe lub etniczne
Poglądy polityczne oraz przynależność religijną, partyjną i związkową
Orientację seksulana oraz życie seksualne
Nałogi
Przekonania filozoficzne
Przekonania religijne
Dane dotyczące domniemanej bądź udowodnionej działalności kryminalnej (w tym informacji o przebiegu postępowania)
Dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Cookies

KorzystanieMonevo Limited korzysta z cookies w celu tworzenia analizy ruchu na naszej stronie internetowej oraz zachowań klientów. Cookies mogą być również używane przez naszych partnerów w celu zrozumienia prawidłowości w korzystaniu ze strony internetowej oraz w marketingu. W czasie korzystania z naszej strony internetowej, cookies będą pobierane na Twój komputer podczas korzystania z każdej otwieranej strony. Cookies stanowią narzędzie, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają ze stron internetowych, a następnie zapewnić im lepszą obsługę. Pomimo korzystanie z cookies w zakresie opisanym powyżej, nie gromadzimy informacji pozwalających na identyfikację klienta, tj. haseł, lokacji, działalności w zakresie finansów, jak również indywidualnych preferencji. Wykorzystujemy ponadto informacje o klientach w celu sprawdzenia efektywności naszej strony internetowej oraz optymalizacji korzystania z niej. Te informacje mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jedynie w celach marketingowych. Zapewniamy, że informacje te nie obejmują danych pozwalających na identyfikację klientów. Większość przeglądarek domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies, ale istnieje możliwość zmiany ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Proszę mie jednak na uwadze, że jeżeli nie zaakceptujesz cookies, Monevo Limited nie gwarantuje, że nasza strona internetowa będzie działać, jak należy.
W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies?
Internet Explorer 6.0 or 7.0
Wybierz „Narzędzia”
Kliknij Opcje internetowe
Kliknij przycisk “Prywatność”
Kliknij przycisk “Zaawansowane”
Zaznacz pole “Zastąp automatyczną obsługę plików cookie” oraz wybierz odpowiednio “Akceptuj”, “Zablokuj” lub “Monituj”.
Mozilla Firefox
Wybierz “Narzędzia”
„Opcje”
„Prywatność”
„Cookies”
Wybierz odpowiednie ustawienia

Safari
Wybierz „Safari”
„Ustawienia”
„Bezpieczeństwo”
Wybierz odpowiednio przez akceptację Cookies
Opera 8+
Wybierz “Narzędzia”
„Ustawienia”
„Zaawansowane”
Zaznacz “Cookies”
Wybierz i zaznacz preferowane ustawienia

Aby dowiedzieć się, które z odwiedzanych przez Ciebie stron wykorzystują cookies, należy:
Internet Explorer
Wybierz “Narzędzia”
“Opcje internetowe”
Kliknij przycisk “Ogólne”
Kliknij „Ustawienia”
„Wyświetl pliki”
Mozilla Firefox
Wybierz “Narzędzia”
“Opcje”
“Prywatność”
Cookies
Kliknij przycisk „Pokaż Cookies”
Safari
Wybierz “Safari”
“Ustawienia”
“Bezpieczeństwo”
Kliknij przycisk „Pokaż Cookies”
Opera 8+
Wybierz “Narzędzia”
„Zaawansowane”
Kliknij „Cookies”
Aby wyświetlić swój skrypt cookie, kliknij przycisk “cookie”. Na ekranie pojawi się ciąg liczb oraz słów. Liczby będą oznaczały Twój profil użytkownika. Będzie to widoczne jedynie na serwerze, który umieścił u Ciebie cookie.
Dodatkowe informacje odnośnie cookies – Związek Pracodawców Branży Internetowej (The Interactive Advertising Bureau) jest organizacją przedsiębiorców, która przygotowała szereg stron internetowych poświęconych wyjaśnieniu działania oraz obsługi cookies.
Kontakt w sprawie niniejszej polityki prywatności

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie niniejszej polityki prywatności, bardzo prosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej z naszym Kierownikiem ds. obsługi klienta (Compliance Manager) według poniższych danych:

bok@moneyguru.com.pl

Możesz kontaktować się z nim również pisemnie:

Kierwnik ds.obsługi klienta (Compliance Manager),

Quint Group Limited
Oxford House,
Oxford Road,
Macclesfield,
Cheshire,
SK11 8HS Wielka Brytania

Monevo Limited dziękuje za czas poświęcony na przeczytanie niniejszej polityki prywatności.