Polityka prywatności

Zaktualizowana dnia 24/05/2018

 

 

Monevo Limited zobowiązuje się w pełni chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka wyjaśnia dlaczego gromadzimy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz w jaki sposób z nich korzystamy, określa warunki dotyczące ujawniania tych informacji innym osobom oraz przedstawia sposoby ochrony tych danych.

 

Polityka ta może ulegać okresowym zmianom, dlatego też prosimy od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że jej treść cię zadowala. Poprzez korzystanie ze strony akceptujesz treść niniejszej Polityki.

 

Temat

 

Kim jesteśmy?

Jakie informacje na twój temat zbieramy? Dlaczego zbieramy te informacje?

Z kim możemy dzielić się tymi informacjami?

W jaki sposób korzystamy z tych informacji?

Czy będziemy ci przesyłać jakiekolwiek materiały marketingowe?

Jak długo przechowujemy informacje na twój temat?

W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do informacji na twój temat? Jakie przysługują ci prawa?

Czy korzystamy z plików cookies? W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 

Kim jesteśmy?

 

Monevo jest zarejestrowana nazwa handlowa Monevo Limited, która jest wyznaczonym przedstawicielem Quint Group Limited, wypisaną do Rejestru Podmiotów Świadczących Usługi Finansowe pod numerem: 723672. Quint Group Limited posiada zgodę na prowadzenie działalności oraz nadzorowane jest przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Counduct Authoirty) oraz wpisana jest do Rejestru Podmiotów Świadczących Usługi Finansowe pod numerem 669450. Monevo Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer spółki 06511345), z siedzibą w Oxford House, Oxford Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 8HS. Monevo świadczy usługi na rynku polskim na podstawie dyrektywy usługowej 2006/123 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadamy Licencję Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office) (numer rejestracji Z1498441). Tymczasowym Dyrektorem ds. Ochrony Danych jest Mike Ransom, a informacje kontaktowe znajdziesz na końcu tego dokumentu.

 

Jakie informacje zbieramy?

 

Gromadzimy informacje na twój temat w momencie zamówienia produktów korzystając z aplikacji lub telefonu. Zbieramy również informacje kiedy dzielisz się nami swoją opinią na temat świadczonych przez nas usług, za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie. Informacje dotyczące korzystania ze strony zbierane są za pomocą plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tuta

 

Rodzaje informacji, które zbieramy podczas składania wniosków online to między innymi: twoje imię i nazwisko, aktualny adres i przeszłe adresy, adres zameldowania, datę urodzenia, krajowy numer ubezpieczeniowy, adres e-mail, numery telefonu (domowy, komórkowy, służbowy), informacje na temat zatrudnienia, osiąganych przychodów, numer rachunku bankowego, numer rozliczeniowy banku, adres IP oraz typ urządzenia z którego korzystasz.

 

Nigdy nie zbieramy danych osobowych od dzieci lub informacji na temat dzieci. Nie zbieramy również danych wrażliwych lub szczególnych kategorii danych

 

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych:

 

 

We wszystkim co robimy, twoją prywatność i bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu; w momencie gdy twoje dane nie są bezpieczne, przestają one być prywatne. Korzystamy z najbardziej zaawansowanych środków i infrastruktury bezpieczeństwa, która pozwala zagwarantować bezpieczeństwo twoich danych podczas i przesyłania i przechowywania. Jeśli przekazujemy informacje na twój temat jakimkolwiek osobom trzecim, robimy to tylko w tedy kiedy mamy pewność, że osoby te są w stanie zagwarantować ten sam poziom bezpieczeństwa co my.

 

Dlaczego zbieramy te informacje?

 

 

Dane osobowe zbieramy na potrzeby przetwarzania złożonego przez ciebie wniosku oraz w celu przedstawienia cię pożyczkodawcy, brokerowi lub podmiotu oferującego rozwiązanie alternatywne, zgodnie z treścią złożonego wniosku, oraz aby spełniać pewne wymagania dotyczące podmiotów świadczących usług finansowe. Informacje te są niezbędne abyśmy mogli:

 

 • – przekazać te informacje pożyczkodawcom, brokerom lub podmiotom oferującym rozwiązania alternatywne.
 • – zweryfikować twoją tożsamość.
 • – uzyskać dostęp do twojej historii kredytowej.***
 • – skontaktować.
 • – zaoferować rozwiązanie najlepiej dopasowane do twoich potrzeb.
 • – upewnić się, że twoja sytuacja finansowa pozwala na skorzystanie z danego produktu;
 • – zmniejszyć ryzyko oszustwa lub prób prania brudnych pieniędzy

 

Z kim możemy dzielić się tymi informacjami?

 

Abyśmy mogli przedstawić ci najlepiej dopasowane rozwiązania oraz w celi spełnienia ciążących na nas obowiązków, konieczne jest przekazywanie informacji dotyczących twojej osoby poniższym podmiotom będącym administratorami lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe:

 

Spółki wchodzące w skład Quint Group Limited, w tym:

 

– Moneyguru Limited

– Monevo Limited

– Infinian Data Solutions Limited

– Credit Angel Limited

– Loan Marketing Limited

 • – Podmioty udzielające pożyczek osobistych
 • – Podmioty udzielający pożyczek krótkoterminowych
 • – Podmioty udzielające pożyczek za poręczeniem
 • – Agenci kredytowi
 • – Podmioty oferujące rozwiązania finansowe związane z zakupem samochodu – -pożyczkodawcy
 • – Podmioty oferujące rozwiązania finansowe związane z zakupem samochodu – kredytodawcy
 • – Podmioty oferujące rozwiązania z zakresu zarządzania posiadanym zadłużeniem
 • – Podmioty oferujące rozwiązania z zakresu dobrowolnych porozumień z wierzycielami
 • – Biura informacji gospodarczej
 • – Biura poświadczające i weryfikujące tożsamość
 • – Podmioty świadczące usługi w ramach modeli zachowań i profilowania wnioskodawców
 • – Może wystąpić potrzeba przekazania danych na twój temat w prawnie dozwolonych celach poniższym osobom trzecim, działającym jako administratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane osobowe:
 • – Agencje windykacyjne
 • – Spółki skupujące należności
 • – Biura informacji gospodarczej
 • – Kredytodawcy
 • – Spółki zajmujące się gromadzeniem danych
 • – Biura danych
 • – Biura poświadczające i weryfikujące tożsamość
 • – Spółki śledzące
 • – Instytucje rządowe
 • – LexisNexis Risk Solutions
 • – Experian
 • – Equifax
 • – Call Credit
 • – Omnis
 • – Smartclick Marketing Ltd
 • – D-L-U-K Ltd
 • – Hall and Hanley Ltd

 

Nie wszystkie osoby trzecie zostały wymienione powyżej z uwagi na wrażliwość informacji gospodarczych, aczkolwiek szeroką listę podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe można uzyskać bezpłatnie, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na końcu tego dokumentu.

 

Zbieramy informacje na twój temat i dzielimy się nimi z osobami trzecimi w celu osiągnięcia zysku. Podmioty te mogą starać się nawiązać z tobą kontakt lub mogę korzystać z otrzymanych informacji w prawnie dozwolonym celu, również we własnym interesie. Korzystania oznacza również śledzenie osób fizycznych, weryfikację i/lub potwierdzenie ich tożsamości na cele, między innymi, przepisów o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, bezpieczeństwa narodowego, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw, odzyskiwaniu mienia.

 

Możemy również przekazywać informacje na twój temat w celach marketingowych osobom trzecim, w celu zaoferowania produktów bądź usług, które mogą cię zainteresować, aczkolwiek wyłącznie za uzyskaniem twojej wyraźnej zgody. Przysługuje ci prawo niewyrażenia zgody na bezpośrednie wykorzystywanie informacji na twój temat w celach marketingowych oraz żądania zaprzestania takich działań, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

W jaki sposób korzystamy z tych informacji?

 

Informacje zbierane przez Monevo Limited mogą być wykorzystywane w następujących celach, gdzie będą one zapisywane elektronicznie:

 • – W celu weryfikacji twojej zdolności kredytowej, która pozwoli nam rozpatrzyć i przetworzyć twój wniosek o udzielenie pożyczki lub skorzystania z innych produktów lub usług. ***
 • – W celu oceny twojej historii kredytowej oraz potwierdzenia informacji na temat zatrudnienia. ***
 • – W celu windykacji niespłaconych pożyczek lub zobowiązań, z którymi możesz zalegać w stosunku do osób trzecich. ***
 • – W celu pozyskiwania informacji na potrzeby sporządzania zestawień statystycznych na wewnętrzne potrzeby spółki (w tym oceny behawioralnej i kredytowej oraz analizy produktów rynkowych).
 • – W celu wykrywania, przeciwdziałania oraz prowadzenia postępowania w sprawie zaistniałych oraz potencjalnych przypadków oszustwa lub podobnych działań.
 • – W celu opracowywania, zarządzania oraz sprzedaży produktów i usług odpowiadających twoim potrzebom, przekazywania informacji na temat produktów oraz usług, które mogą okazać się dla ciebie interesujące przez spółki wchodzące w skład Quint Group Limited oraz inne wybrane osoby trzecie, wskazane w polityce prywatności.
 • – W celu określenia twojej zdolności do skorzystania z różnych produktów i usług, które mogą cię zainteresować.
 • – W celu skontaktowania się z tobą w związku ze złożonym zapytaniem.
 • – W celu aktualizacji niniejszej strony internetowej, aby była lepiej dostosowana do twoich potrzeb.
 • – W celu badania prawidłowości danych, ich wzbogacania oraz usuwania.
 • – W celu śledzenia oraz odzyskiwania majątku.
 • – oraz, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, w celu przygotowywania indywidualnych sugestii wyszukiwania, wybranych przez nas oraz osoby trzecie wskazane w niniejszej Polityce.

 

Możemy również wykorzystywać informacje na twój temat w celach marketingowych, w zakresie niezwiązanych z świadczonymi przez nas usługami, pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody, zgodnie z postanowieniami niniejsze polityki. Przysługuje ci prawo niewyrażenia zgody na korzystanie z twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Spółką bada twoją historię kredytową w biurach informacji gospodarczej, które przekazują nam informacje kredytowe. Biura zapisują informacje ujęte w wyszukiwaniu bez względu na dalsze przetwarzanie wniosku. Spółka może korzystać z metod oceny zdolności kredytowej w celu oceny wniosku oraz zweryfikowania twojej tożsamości. Wyszukiwania informacji kredytowej oraz innych informacji dostarczanych spółce oraz/lub biurze informacji gospodarczej dotyczące osób, z którymi łączę cię relacje natury finansowej mogą być wykorzystywane przez Monevo Limited oraz inne spółki w przypadku podejmowania decyzji kredytowych przez ciebie lub twoich domowników. Informacje te mogą być również wykorzystywane w celu śledzenia długu oraz zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz w celu zarządzania twoim kontem.***

Informacje na twój temat znajdujące się w posiadaniu Biur informacji gospodarczej mogą być powiązane z informacjami dotyczącymi twojego partnera. Na cele niniejszego wniosku, ty i twój partner/ka uznawani jesteście za finansowo niezależnych i możesz poprosić o ocenę wniosku z wyłączeniem wszelkich „powiązanych” zapisów, aczkolwiek oświadczasz iż zdajesz sobie sprawę że może to wpłynąć niekorzystnie na ostateczną ocenę składanego wniosku. Uważasz, że brak jest informacji dotyczących twojego partnera lub partnerki, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na naszą ofertę. Wyrażasz zgodę na badanie prawidłowości niniejszego oświadczenia w Biurze informacji gospodarczej, a w przypadku ujawnienia powiązanych zapisów, które miałyby wpływ na poprawność niniejszego oświadczenia, spółka na tej podstawie może podjąć decyzję o zaniechaniu dalszego procedowania wniosku. Twój profil kredytowy może być okresowo sprawdzany i aktualizowany, w celu dostarczenia ci aktualnych i dopasowanych do ciebie ofert. Nie wpływa to na twoją ocenę kredytową, wiarygodność kredytową lub na zdolność do uzyskania kredytu.***

W ramach usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, podawane przez ciebie informacje mogą być przekazywane do krajów spoza EOG. Na przykład, sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy którykolwiek z naszych serwerów lub serwerów osób trzecich z którymi współpracujemy znajduje się w kraju poza EOG. W krajach takich mogą nie funkcjonować podobne przepisy o ochronie danych co w Wielkiej Brytanii i Polsce. Poprzez podanie swych danych osobowych wyrażasz zgody na przedmiotowe przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. W przypadku przekazywania w ten sposób informacji poza EOG, spółka podejmuje kroki niezbędne dla zapewnienia stosowania odpowiednich środków dla zagwarantowania ciągłej ochrony prywatności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

Czy będziemy ci przesyłać jakikolwiek materiały marketingowe?

 

Tak, możesz otrzymać dwa rodzaje wiadomości:

 

 1. 1. W ramach świadczonych usług przesyłamy powiadomienia w formie elektronicznej (telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS) dotyczące wnioskowanych produktów oraz związanych ze złażonymi wnioskami. Jest to usługa domyślna, świadczona bez dodatkowych opłat, stanowiąca część świadczonej przez nas usługi pośrednictwa. Możesz poprosić o zaprzestania przesyłania podobnych wiadomości korzystając z danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu. Istnieje również możliwość, że będziesz otrzymywać tego typu wiadomości pochodzące od wszelkich innych usługodawców, którym przystawimy twój profil, w zależności od przyjętej przez nich polityki. Ten rodzaj komunikacji może występować w okresie obowiązywania twojego produktu lub usługi, w calu zagwarantowania ciągłej satysfakcji klienta.

 

 1. 2. Spółki z Quint oraz wybrane osoby trzecie, mogą przesyłać bezpośrednie wiadomości marketingowe dotyczące pozostałych produktów i usług, które mogą okazać się dla interesujące. Usługa ta nie jest świadczona domyślnie, aczkolwiek wciąż pozostaje bezpłatna, a wiadomości przesyłane są wyłącznie za uzyskaniem wyraźnej zgody oraz wyłącznie za pośrednictwem zaakceptowanych kanałów. Wiadomości marketingowe wysyłane są w okresie po uzyskaniu twojej zgody, zazwyczaj przez sześć miesięcy, chyba że uzyskano zgodę na dalsze ich przesyłanie lub zawarto kolejną umowę.

 

Przysługuje ci prawo niewyrażenia zgody na korzystanie z twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz żądać zaprzestania takich działań korzystając z danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

Więcej informacji na temat wstrzymywania działań marketingowych:

 

Marketing pocztowy – możesz odznaczyć działania marketingowe realizowane drogą pocztową rejestrując się w Usłudze Mail Preference (MPS) pod adresem
http://www.mpsonline.org.uk/. Jest to usługa obejmująca całą branżę, realizowana przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, uznawana przez Komisarza ds. Informacji.

Marketing telefoniczny – możesz odznaczyć działania marketingowe realizowane drogą telefoniczną rejestrując się w Usłudze Telephone Preference (TPS) pod adresem
http://www.tpsonline.org.uk/. TPS jest usługą podobną do MPS, jednak realizowana jest przez Komisarza ds. Informacji.

Marketing za pośrednictwem poczty elektronicznej – w odróżnieniu od kanałów pocztowych lub telefonicznych, brak jest możliwości wykluczenia działań marketingowych realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wszystkie podmioty w branży. W związku z powyższym, konsumenci powinni zawsze uważnie zapoznać się z polityką prywatności oraz w sposób przemyślany zaznaczyć lub odznaczyć pola wyboru podczas zapisywania się na daną usługę czy zakupując produkt online. W przypadku otrzymywania niechcianych wiadomości marketingowych, konsumenci powinny wypisać się z usługi lub skorzystać z filtra antyspamowego.

 

Jak długo przechowujemy informacje na twój temat?

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od podstawy na jakiej zostały przekazane. Prosimy zapoznać się z poniższymi przykładami:

 

 1. 1. W przypadku gdy klient wybierze, aby nie kontaktować się z nim w celach reklamowych lub marketingowych, możliwe jest, że wciąż istnieć będzie konieczność przechowywania danych osobowych, ponieważ takie są preferencje klienta.

 

 1. 2. Informacje przechowywane są również w związku z wszelkimi wnioskami składanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informacje przechowywane są przez co najmniej sześć lat, a bieg tego okresu rozpoczyna się wraz z ustaniem stosunku łączącego spółkę oraz klienta. Jest to wymóg wynikający z konieczności posiadania informacji na wypadek wyniknięcia wszelkich sporów lub złożenia reklamacji. Informacje przechowywane są wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności przez spółkę.

 

 1. 3. W celu świadczenia usługi, istnieje konieczność przechowywania informacji tak długi jak długo trwa świadczenie usługi.

 

 1. 4. Kolejnym powodem przechowywania informacji na twój temat są cele wymagane odpowiednimi przepisami tak, aby działanie spółki było zgodne z prawem.

 

Dane osobowe nie są przechowywane przez okres nieokreślony, a wyłącznie przez okres wymagany postanowieniami odpowiednich przepisów. W przypadku gdy znika potrzeba dalszego przechowywania danych oraz brak jest wymogów stanowionych przepisami, informacje przechowywane są przez okres maksymalnie dwóch lat, wyłącznie na potrzeby kontrolne. Następnie są one bezpiecznie usuwane.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania danych osobowych, skorzystaj z danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do informacji na twój temat?

 

Informacje na twój temat przechowywane przez spółkę możesz uzyskać na żądanie. Spółka nie nalicza opłat za udostępnianie informacji, chyba że żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub przesadne. W przypadku żądania dodatkowych kopii, możliwe jest naliczanie opłat. Aby wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przechowywanych informacji, prosimy o kontakt na compliance@monevo.com.

 

Jakie przysługują ci prawa?

 

W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują ci następujące prawa, wynikające z obowiązujących przepisów:

 

 

1. Prawo do uzyskania informacji

Przysługuje ci prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzane są twoje dane osobowe, przedstawionej w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiał i przystępny, zapisanej jasnym i zrozumiałym językiem. Taki jest cel niniejszej polityki prywatności.

 

2. Prawo wolnego dostępu do danych

Przysługuje ci prawo uzyskania potwierdzenia, że twoje dane osobę są przetwarzane oraz dostępu do tych danych. Wniosek o usunięcie informacji możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych tutaj

 

3. Prawo do sprostowania

Przysługuje ci prawo sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy okażą się niepoprawne lub niekompletne, a obowiązkiem spółki jest poinformowanie wszelkich osób trzecich, które otrzymały te informacje od spółki o konieczności naniesienia odpowiednich poprawek. Wniosek o dokonanie takiej możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych tutaj

 

4. Prawo do usunięcia informacji

Przysługuje ci prawo do „bycia zapomnianym lub zapomnianą” lub do usunięcia danych i zapobieżeniu ich przetwarzania. Prawo to nie jest bezwzględne i w pewnych okolicznościach jego wykonanie może nie być możliwe. Wniosek o usunięcie informacji możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

5. Prawo ograniczenia przetwarzania

Przysługuje ci prawo do „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. -Prawo to nie wpływa na fakt przechowywania twoich danych osobowych, gdzie może być to wymagane dla ograniczenia przetwarzania w przyszłości. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje ci prawo do pozyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych na własne cele, pomiędzy różnymi usługami, w sposób bezpieczny, bez uszczerbku dla przydatności danych. Wniosek o dokonanie takiej możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

7. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje ci prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub działanie w interesie publicznym /w ramach wykonywania władzy publicznej (w tym profilowanie), przeciwko marketingowi bezpośredniemu (w tym profilowaniu) oraz przetwarzaniu danych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Wniosek o wniesienie sprzeciwu możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

8. Przysługujące prawa w relacji do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

Przysługuje ci prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko automatycznemu podejmowaniu decyzji, do wyrażenia swego punktu widzenia, żądania interwencji człowieka oraz do uzyskania wyjaśnień dotyczących podjętej decyzji z możliwością jej zakwestionowania. Prawo to nie przysługuje bezwzględnie oraz nie ma zastosowania przy zawieraniu umowy na kredyt konsumencki. Wniosek możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

9. Prawo do wycofania zgody

W przypadku udzielenia wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym momencie przysługuje ci prawo do wycofania takiej zgody, w tym, między innymi, do wycofania zgody na kontakt osób trzecich w celach marketingowych. Wniosek o usunięcie informacji możesz złożyć przy użyciu danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu.

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje ci prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do spółki /lub organu nadzorczego. W Wielkiej Brytanii, właściwym organem jest Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office).

Dane kontaktowe dostępne są tutaj: https://ico.org.uk/global/contact-us/

W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy korzystamy z plików cookies?

 

Monevo Limited wykorzystuje pliki cookies w celu analizowania ruchu na stronie oraz zachowania klientów. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez naszych partnerów w celu wskazania wzorców zachowań lub ruchu na stronie. Podczas odwiedzania portalu, wszelkie wyświetlane strony pobierają pliki cookies na twój komputer. Pliki cookies pozwalają mierzyć liczbę użytkowników odwiedzających stronę oraz analizować ich zachowania, co z kolei pozwala nam lepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb klientów. Pomimo wykorzystywania plików cookies, spółka nie zapisuje jakichkolwiek elementów, które pozwolą na zidentyfikowanie użytkownika jak np. haseł lub miejsc z których uzyskano dostęp do strony, zachowań związanych z finansami lub preferencji. Informacje o klientach ukazują również efektywność strony oraz wskazują obszary wymagające usprawnienia. Informacje te następnie mogą zostać przekazane innym przedsiębiorstwom (osobom trzecim), wyłącznie w celach reklamowych. Spółka gwarantuje, że przekazywane informacje nie zawierają elementów pozwalających na identyfikację poszczególnych osób. Większość przeglądarek internetowych w sposób automatyczny zezwala na wykorzystywanie plików cookies, aczkolwiek istnieje możliwość zmiany standardowych ustawień przeglądarki na blokowanie automatycznej zgody. W przypadku niewyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, Monevo Limited nie może zagwarantować odpowiedniego działania strony.

 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw związanych z polityką prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do naszego Działu Zgodności: compliance@monevo.co.uk lub do Dyrektora ds. Ochrony Danych na adres: dpo@monevo.co.uk

Istnieje możliwość wysłania listu do Dyrektora ds. Zgodności lub Dyrektora ds. Ochrony Danych na adres:

Monevo Limited

Oxford House Oxford Road

Macclesfield

Cheshire

SK11 8HS

Wielka Brytania

 

—————————————————

 

***Nie dotyczy produktów i usług na terenie Polski