Polityka Prywatności Monevo sp. z o.o. powstała, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedstawić Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach świadczonych przez nas usług. Tutaj znajdziesz też informacje o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Dowiesz się również o nas, o współpracujących z nami pożyczkodawcach oraz podmiotach finansowych, ale również o plikach cookies (czyli o tzw. ciasteczkach) czy o przesyłaniu Ci informacji o naszych usługach.
 

Kim jesteśmy?

Opłaty

Informacje podstawowe dot. przetwarzania danych

Podstawowe akty prawne

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych?

Jakie informacje na twój temat zbieramy? Dlaczego zbieramy te informacje?

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy?

Jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Monevo?

Czy korzystamy z plików cookies? 

Czy Monevo będzie do mnie wysyłać informacje o swoich produktach?

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 

Kim jesteśmy?

Monevo sp. z o.o. („Monevo“) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica 12/7, 50- 072 Wrocław (zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688104; nr NIP: 897 – 184 – 25 – 27).

Monevo jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U.2011 Nr 126 poz.715 ze zm.) i jest zarejestrowana w rejestrze pośredników kredytowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 024921.

Monevo jest członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (www.pzip.pl)

Monevo jest spółką należącą do grupy spółek Quint Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Quint Group Limited jest pośrednikiem kredytowym zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez angielski organ nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority) pod numerem 669450. Quint Group Limited jest podmiotem nadzorowanym przez angielski organ nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority).

Monevo jest operatorem serwisu/portalu.

Znak towarowy Monevo należy do brytyjskiej spółki Quint Group Limited.

Pamiętaj: w ramach naszych usług nie pobieramy żadnych opłat od konsumentów.

 

Opłaty

Ile to kosztuje?

W Monevo nie pobieramy żadnych opłat od konsumentów.

W Monevo dokładamy wszelkich starań z nadzieją, że nasza usługa jest klarowna oraz przejrzysta jak to tylko możliwe, a w szczególności, jeżeli mówimy o różnego rodzaju opłatach oraz kosztach. Nie jesteśmy Pożyczkodawcą, po wypełnieniu wniosku pożyczkowego kierujemy Cię do pożyczkodawcy lub do podmiotu finansowego. NASZA USŁUGA JEST DARMOWA. Oznacza to, że korzystając ze strony Monevo nie poniesiesz żadnych kosztów. Jakiekolwiek pieniądze, które otrzymasz na swoje konto będą wynikiem umowy, którą możesz zawrzeć z Pożyczkodawcą, z którym nasza technologia dopasuje Twój wniosek o pożyczkę przez internet. Monevo dąży do współpracy tylko z tymi Pożyczkodawcami, których praktyki rynkowe uważamy za sprawiedliwe i rozsądne, mając na uwadze przede wszystkim Twoje dobro.

Co to jest RRSO?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to procentowa wartość całkowitego kosztu kredytu lub pożyczki w stosunku rocznym. Wysokość RRSO zależy od całkowitej kwoty pożyczki oferowanej przez danego pożyczkodawcę.

Monevo zawsze stara się znaleźć swoim klientom najbardziej korzystną pożyczkę, a wypełnienie naszego wniosku nie zobowiązuje do podpisania umowy z pożyczkodawcą, którego oferta zostanie przedstawiona.

Niektórzy pożyczkodawcy/pośrednicy finansowi oferują 0 % RRSO - z tym, że z zasady dotyczy to wyłącznie pierwszej pożyczki u danego pożyczkodawcy / podmiotu finansowego.

Dodatkowe opłaty za opóźnienie lub niespłacenie pożyczki.

Jeżeli martwisz się że możesz mieć problem ze spłatą swojej pożyczki, skontaktuj się jak najszybciej ze swoim pożyczkodawcą.

Twój Pożyczkodawca będzie w stanie przedstawić wszelkie możliwe opcje spłaty oraz wyjaśnić jakie dodatkowe koszty wynikną w przypadku opóźnienia czy braku spłaty pożyczki w terminie.

Wszelkie informacje odnośnie tego, czego można się spodziewać w przypadku opóźnienia czy braku spłaty pożyczki będą widoczne w umowie pożyczkowej przy każdej z poszczególnych ofert, którą możesz otrzymać za pośrednictwem strony Monevo. Jeżeli coś jest niezrozumiałe lub budzi Twoją niepewność, proszę skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Pożyczkodawcą.

 

Informacje podstawowe dot. przetwarzania danych

Monevo jest administratorem Twoich danych osobowych. Możesz kontaktować się z nami listownie, pisząc na adres:

Monevo Sp. z o.o.

Ul. Krakowskie Przedmieście 13

00 – 071 Warszawa    

lub mailowo, pisząc na adres: [email protected]

Monevo wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: listownie, pisząc na adres:  Monevo Sp. z o.o., Ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00 – 071 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub

mailowo, pisząc na adres: [email protected] z tytułem maila „Do Inspektora Ochrony Danych” lub na przykład: „W sprawie ochrony danych osobowych”.
 

Podstawowe akty prawne

W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązującymi aktami prawa są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”);
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. poz. 1000 ze zm.);
 3. 1.    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku przesyłania Ci informacji handlowych (np. reklamy mailem) i w odniesieniu do plików cookies (ciasteczek):

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344);
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych?

We wszystkim co robimy, zawsze stawiamy na pierwszym miejscu Twoją prywatność i bezpieczeństwo; w momencie, gdy Twoje dane nie są bezpieczne, przestają one być prywatne. Korzystamy z najbardziej zaawansowanych środków i infrastruktury bezpieczeństwa, która pozwala zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, i przechowywania.


Jakie informacje zbieramy na Twój temat? Dlaczego zbieramy te informacje?

Gromadzimy informacje na Twój temat w momencie wypełniania formularza na naszej stronie. Zbieramy również informacje kiedy dzielisz się nami swoją opinią na temat świadczonych przez nas usług, za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej zbierane są za pomocą plików cookies.

Rodzaje informacji, które zbieramy podczas składania wniosków online to między innymi: twoje imię i nazwisko, aktualny adres, adres zameldowania, data urodzenia, adres e-mail, numery telefonu (np. komórkowy), informacje na temat zatrudnienia, osiąganych przychodów, numer rachunku bankowego, nazwa banku, adres IP oraz typ urządzenia, z którego korzystasz

Ważne: Nigdy nie zbieramy danych osobowych od dzieci lub informacji na temat dzieci. Nie zbieramy również danych wrażliwych lub szczególnych kategorii danych (tj. np. danych biometrycznych).


Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Monevo jako administrator przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie z Tobą umowy świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego i wykonywania tej umowy (tj. wybranie dla Ciebie oferty danego pożyczkodawcy i przekierowanie na stronę internetową pożyczkodawcy lub podmiotu finansowego po zebraniu Twoich danych osobowych wpisanych w formularz), w tym wysyłanie Tobie powiadomień w formie elektronicznej (mailem czy SMS) dotyczących złożonego przez Ciebie wniosku.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Monevo a Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Rozpatrywanie reklamacji, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych ze świadczeniem Tobie przez Monevo usługi pośrednictwa kredytowego.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Monevo, polegających na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Monevo, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy obsługi wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji nałożonych na administratora obowiązkó

Kontaktowanie się z Tobą w związku ze złożonym przez Ciebie zapytaniem (drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Monevo, polegających na możliwości skontaktowania się z Tobą w związku z zadanym pytaniem i udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wykrywanie, przeciwdziałanie oraz prowadzenie postępowania w sprawie zaistniałych oraz potencjalnych przypadków oszustwa lub podobnych działań.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Monevo, polegających na możliwości wykrywania potencjalnych oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Sporządzanie zestawień statystycznych na wewnętrzne potrzeby spółki, udoskonalanie świadczonych usług oraz działania administracyjne.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Monevo, polegających na stabilnym prowadzeniu swojej działalności, jak również rozwijaniu i ulepszaniu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prowadzenie działań marketingowych, tj. przesyłanie Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług Monevo.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe podane przez Ciebie we wniosku wypełnionym na naszej stronie internetowej są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tzn. przy pomocy zautomatyzowanej technologii). Podjęcie ww. decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas umowy pośrednictwa finansowego. Wskutek powyższego procesu zostanie Ci przedstawiony wybrany dla Ciebie podmiot, do którego skierujemy Cię, abyś mógł otrzymać pożyczkę.


Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Abyśmy mogli przedstawić Ci rozwiązania najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb, przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom z grupy spółek Quint Group Limited (do której należy Monevo). Spółki te (tj. Monevo Limited i Moneyguru Limited) wspierają nas w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego.

W ramach usług świadczonych przez Monevo Twoje dane osobowe są przekazywane pożyczkodawcom/podmiotom finansowym celem wykonania obowiązków przed zawarciem umowy pożyczki (tj. np. zbadania Twojej zdolności kredytowej), udzielenia Ci pożyczki i zawarcia umowy pożyczki.

Pamiętaj także, że pożyczkodawcy/pośrednicy finansowymi mogą się z Tobą kontaktować telefonicznie lub mailowo/SMS celem wykonania umowy pożyczki lub celem wykonania usługi pośrednictwa finansowego i skontaktowania Cię z wybranym pożyczkodawcą.

Pożyczkodawcy i pośrednicy finansowi, z którymi współpracujemy.

Poniżej lista podmiotów, z którymi współpracujemy:

Kategoria

 Dalsza informacja

Lista pożyczkodawców, z którymi współpracujemy

 • Vippo Sp. z o.o.
 • Aasa Polska Sp. z o.o.
 • Creditstar Poland Sp. z o.o.
 • Aasa Polska Sp. z o.o.
 • Creditstar Poland Sp. z o.o.
 • Creamfinance Poland Sp. z o.o.
 • Aventus Group Sp. z o.o.
 • Miloan Polska Sp. z o.o.
 • Profi Credit Polska S.A.
 • Net Credit Sp. z o.o.
 • Vivus Finance Sp. z o.o.
 • IPF Polska Sp. z o.o.
 • Fellow Finance Polska Sp. z o.o.
 • Aasa Polska Sp. z o.o.
 • Creditstar Poland Sp. z o.o.
 • Creamfinance Poland Sp. z o.o.
 • Aventus Group Sp. z o.o.
 • Miloan Polska Sp. z o.o.
 • Profi Credit Polska S.A.
 • Net Credit Sp. z o.o.
 • Vivus Finance Sp. z o.o.
 • IPF Polska Sp. z o.o.
 • Fellow Finance Polska Sp. z o.o.
 • Primus Finance Sp. z o.o.
 • Tribution Consult LTD
 • Cream Wise Inc.
 • Euroloan (Mash Poland) 
 • Kreditech Polska Sp. z o.o. 
 • Takto Finace


W przypadku nawiązania współpracy z nowymi pożyczkodawcami/podmiotami finansowymi lub w przypadku zakończenia współpracy z takim podmiotem, Monevo niezwłocznie aktualizuje powyższą listę.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę (klikając w odpowiednie okienko pod wnioskiem o pożyczkę), Monevo oraz pożyczkodawcy/podmioty finansowe współpracujące z Monevo wystąpią w Twoim imieniu do biura informacji gospodarczej (np. BIK) celem zbadania Twojej zdolności kredytowej. Dokonanie oceny Twojej zdolności kredytowej jest konieczne do udzielenia Ci pożyczki i wynika z Ustawy o kredycie konsumenckim (patrz: art. 9 Ustawy o kredycie konsumenckim).Pamiętaj, że pożyczkodawcy współpracują z różnymi biurami informacji gospodarczej. Wyrażając powyższą zgodę możesz zapoznać się z listą podmiotów, do których wystąpią poszczególni pożyczkodawcy lub podmioty finansowe.

Monevo nie zamierza przekazywać Twoich danych do organizacji międzynarodowej. 

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie prze Ciebie danych osobowych zawartych we wniosku jest dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi pośrednictwa finansowego, a pożyczkodawca/podmiot finansowy nie będzie mógł rozpatrzeć Twojego wniosku o udzielenie pożyczki.

Natomiast podanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od podstawy na jakiej zostały przekazane:

 1. Twoje dane osobowe podane we wniosku złożonym za pośrednictwem naszej strony przechowujemy przez czas świadczenia usługi, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń wiążących się ze świadczonymi przez nas usługami.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Monevo przechowujemy do czasu wypełnienia tych interesów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy znika potrzeba dalszego przechowywania danych oraz brak jest wymogów stanowionych przepisami, Twoje dane osobowe są przez nas bezpiecznie usuwane.


W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy?

Informacje na Twój temat przechowywane przez Monevo możesz uzyskać na żądanie. Monevo nie nalicza opłat za udostępnianie informacji. W przypadku żądania dodatkowych kopii, możliwe jest naliczanie opłat. Aby wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przechowywanych informacji, prosimy o kontakt na:
[email protected]


Jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Monevo?

Pamiętaj! Masz prawo:

 • uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane;
 • dostępu do swoich danych osobowych (których treść nam przekazałeś wypełniając formularz);
 • do uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych (m.in. celu przetwarzania, sposobu przetwarzania);
 • do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • do „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • do przenoszenia Twoich danych osobowych, czyli do pozyskania i ponownego wykorzystania tych danych osobowych na własne cele np. przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Monevo Twoich danych osobowych;
 • do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji – prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Pamiętaj także, że skorzystanie z niektórych z wyżej wymienionych uprawnień może być uzależnione od spełnienia konkretnych przesłanek wskazanych w obowiązujących przepisach (np. skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych zależy od spełnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt a) – f) RODO).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym:
[email protected]

Lub pod adresem:

Monevo Sp. z o.o.

Ul. Krakowskie Przedmieście 13

00 – 071 Warszawa   z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”


Czy korzystamy z plików cookies?

Monevo wykorzystuje pliki cookies w celu analizowania ruchu na stronie oraz zachowania klientów. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez naszych partnerów w celu wskazania wzorców zachowań lub ruchu na stronie. Podczas odwiedzania portalu, wszelkie wyświetlane strony pobierają pliki cookies na twój komputer. Pliki cookies pozwalają mierzyć liczbę użytkowników odwiedzających stronę oraz analizować ich zachowania, co z kolei pozwala nam lepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb klientów. Pomimo wykorzystywania plików cookies, spółka nie zapisuje jakichkolwiek elementów, które pozwolą na zidentyfikowanie użytkownika jak np. haseł lub miejsc z których uzyskano dostęp do strony, zachowań związanych z finansami lub preferencji. Informacje o klientach ukazują również efektywność strony oraz wskazują obszary wymagające usprawnienia. Informacje te następnie mogą zostać przekazane innym przedsiębiorstwom (osobom trzecim), wyłącznie w celach reklamowych. Spółka gwarantuje, że przekazywane informacje nie zawierają elementów pozwalających na identyfikację poszczególnych osób. Większość przeglądarek internetowych w sposób automatyczny zezwala na wykorzystywanie plików cookies, aczkolwiek istnieje możliwość zmiany standardowych ustawień przeglądarki na blokowanie automatycznej zgody. W przypadku niewyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, Monevo nie może zagwarantować odpowiedniego działania strony.


Czy Monevo będzie do mnie wysyłać informacje o swoich produktach?

Tak, klikając na pole pod formularzem udzielasz nam zgody na przesyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną. Co to znaczy? To znaczy, że Monevo może Ci przesyłać informacje o swoich produktach czy reklamy mailem czy sms – em ( przy czym wysyłanie do Ciebie informacji handlowych drogą elektroniczną będzie następowało automatycznie).

Przed wysłaniem Ci jakichkolwiek informacji na nasz temat staramy się, aby ta informacja była dopasowana do twoich potrzeb. Nie będziemy Cię zarzucać niepotrzebnymi treściami.
 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na poniższy adres:
[email protected]

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: 
[email protected] z tytułem maila „Do Inspektora Ochrony Danych” lub na przykład: „W sprawie danych osobowych”.
 

Z kim możemy dzielić się tymi informacjami?

Abyśmy mogli przedstawić ci rozwiązania najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb, chcielibyśmy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom z grupy spółek Quint Group Limited (do której należy Monevo).

Lista spółek z grupy Quint Group Limited:

 • Money Guru Limited
 • Monevo Limited
   

W jaki sposób korzystamy z zebranych informacji?

Informacje zbierane przez Monevo mogą być wykorzystywane w następujących celach, gdzie będą one zapisywane elektronicznie:

 • W celu pozyskiwania informacji na potrzeby sporządzania zestawień statystycznych na wewnętrzne potrzeby spółki (w tym oceny behawioralnej i kredytowej oraz analizy produktów rynkowych);
 • W celu wykrywania, przeciwdziałania oraz prowadzenia postępowania w sprawie zaistniałych oraz potencjalnych przypadków oszustwa lub podobnych działań;
 • W celu opracowywania, zarządzania oraz sprzedaży produktów i usług odpowiadających twoim potrzebom, przekazywania informacji na temat produktów oraz usług, które mogą okazać się dla ciebie interesujące przez spółki wchodzące w skład Quint Group Limited oraz inne podmioty wskazane w polityce prywatności;
 • W celu przygotowania dla Ciebie usługi, która będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom;
 • W celu skontaktowania się z Tobą w związku ze złożonym zapytaniem;
 • W celu aktualizacji niniejszej strony internetowej, aby była lepiej dostosowana do Twoich potrzeb;
 • W celu badania prawidłowości danych;
 • oraz w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, w celu przygotowywania indywidualnych sugestii wyszukiwania, wybranych przez nas oraz podmioty z nami współpracujące wskazane w niniejszej Polityce.
   

Czy będziemy ci przesyłać jakikolwiek materiały marketingowe?

Tak, możesz otrzymać dwa rodzaje wiadomości:

 1. W ramach świadczonych usług przesyłamy powiadomienia w formie elektronicznej (np. mailem czy SMS) dotyczące złożonego przez Ciebie wniosku. Jest to usługa domyślna, świadczona bez opłat, która stanowi część świadczonej przez nas usługi pośrednictwa. Możesz poprosić o zaprzestanie przesyłania podobnych wiadomości korzystając z danych kontaktowych dostępnych na końcu tego dokumentu. Istnieje również możliwość, że będziesz otrzymywać tego typu wiadomości pochodzące od innych pożyczkodawców, którym przedstawimy Twój profil, w zależności od przyjętej przez nich polityki. Ten rodzaj komunikacji może występować w okresie obowiązywania usługi i ma służyć zagwarantowaniu ciągłej satysfakcji klienta.
 2. Monevo oraz wybrane podmioty (np. pożyczkodawcy) mogą przesyłać bezpośrednie wiadomości marketingowe dotyczące pozostałych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Usługa ta nie jest świadczona domyślnie, aczkolwiek wciąż pozostaje bezpłatna, a wiadomości przesyłane są wyłącznie za uzyskaniem zgody oraz wyłącznie za pośrednictwem zaakceptowanych kanałów. Wiadomości marketingowe wysyłane są w okresie po uzyskaniu Twojej zgody, zazwyczaj przez sześć miesięcy, chyba że uzyskano zgodę na dalsze ich przesyłanie lub zawarto kolejną umowę*.
  * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Monevo sp. z o.o. i współpracujących z Monevo pożyczkodawców i podmiotów finansowych informacji handlowych drogą elektroniczną (np. mailem, SMS, MMS) i na wykorzystanie przez Monevo sp. z o.o. i ww. podmioty telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
   

Jak długo przechowujemy informacje na twój temat?

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od podstawy na jakiej zostały przekazane. Prosimy zapoznać się z poniższymi przykładami:

 1. W przypadku, gdy klient wybierze, aby nie kontaktować się z nim w celach marketingowych, możliwe jest, że wciąż istnieć będzie konieczność przechowywania danych osobowych, ponieważ takie są preferencje klienta.
 2.  Informacje przechowywane są również w związku z wszelkimi wnioskami składanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej czy na wypadek ewentualnych roszczeń ze strony klienta/prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Informacje przechowywane są na potrzeby prowadzenia działalności przez spółkę.
 4. W celu świadczenia usługi, istnieje konieczność przechowywania informacji tak długo jak długo trwa świadczenie usługi.
 5. Kolejnym powodem przechowywania informacji na Twój temat są cele wymagane odpowiednimi przepisami tak, aby działanie spółki było zgodne z prawem.

Dane osobowe nie są przechowywane przez okres nieoznaczony, a wyłącznie przez okres wymagany postanowieniami odpowiednich przepisów.

W przypadku, gdy znika potrzeba dalszego przechowywania danych oraz brak jest wymogów stanowionych przepisami, informacje przechowywane są przez okres maksymalnie dwóch lat, wyłącznie na potrzeby kontrolne. Następnie są one bezpiecznie usuwane.
 

 

Jakie przysługują ci prawa?

Pamiętaj! Masz prawo:

 • uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane;
 • dostępu do swoich danych osobowych (których treść nam przekazałeś wypełniając formularz);
 • do uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych (m.in. celu przetwarzania, sposobu przetwarzania);
 • do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • do „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • do przenoszenia Twoich danych osobowych, czyli do pozyskania i ponownego wykorzystania tych danych osobowych na własne cele np. Przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych;
 • do wniesienia pisemnego sprzeciwu do Nas jako do administratora Twoich danych osobowych co do przetwarzania twoich danych;
 • do wniesienia pisemnego sprzeciwu do Nas jako do administratora Twoich danych osobowych co do przekazywania Twoich danych osobowych innym administratorom danych osobowych (tj. np. pożyczkodawcom wskazanym w liście pożyczkodawców, z którymi współpracujemy);
 • do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.;
 • do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Pamiętaj także, że skorzystanie z niektórych z wyżej wymienionych uprawnień może być uzależnione od spełnienia konkretnych przesłanek wskazanych w obowiązujących przepisach (np. skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych zależy od spełnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt a) – f) RODO).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym:

[email protected]

Lub pod adresem:

Monevo Sp. z o.o.

Ul. Krakowskie Przedmieście 13

00 – 071 Warszawa    

 

Czy Monevo będzie do mnie wysyłać informacje o swoich produktach?

Tak, klikając na pole pod formularzem udzielasz nam zgody na przesyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną. Co to znaczy? To znaczy, że Monevo może Ci przesyłać informacje o swoich produktach czy reklamy mailem czy sms - em.

Przed wysłaniem Ci jakichkolwiek informacji na nasz temat staramy się, aby ta informacja była dopasowana do twoich potrzeb. Nie będziemy Cię zarzucać niepotrzebnymi treściami.
 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na poniższy adres:
[email protected]

 

Ładowanie